Ongeveer twee derde van de kinderen in Bemok hebben een gedrags- en emotionele stoornis. Deze kinderen kunnen kampen met erg uiteenlopende problemen. Sommigen kunnen overdreven druk zijn. Anderen hebben moeite om zich gedurende een langere periode te concentreren. Nog anderen zijn faalangstig of kunnen moeilijk om met allerlei frustraties.

De Ges-begeleiders gaan uit van een open houding, waarbij de kinderen blijvend kansen krijgen om zichzelf op een positieve manier te ontplooien. Veelal hebben kinderen met dergelijke problemen een eerder laag zelfbeeld omwille van opgedane, negatieve ervaringen op een vroegere school. Daarom gaan we in Bemok actief op zoek naar nieuwe, aangename ervaringen die hen motiveren om hun gedrag bij te sturen indien nodig.

De klassen en leefgroepen bevinden zich, met uitzondering van de kleuterklas, allemaal in het Veerhuis. Tijdens niet – schoolmomenten worden de kinderen opgevangen in de leefgroep. In elke leefgroep is er een dagstructuur en worden er duidelijke grenzen aangegeven. Op die manier proberen we zo preventief mogelijk te werken. Dit om de nodige veiligheid te kunnen bieden. Zo stelt de opvoeder een programma op waarin rekening wordt gehouden met de zorgvraag van elk kind. Dit omvat zowel individuele begeleiding als groepsactiviteiten. Erg regelmatig wordt er bewust gekozen voor sport en spel. Hierdoor worden er op een speelse manier sociale vaardigheden (omgaan met frustraties, rekening houden met een ander, functioneren in groep, …) aangeleerd.

Tijdens elk moment van de dag kan zowel de leerkracht als een kind blijvend beroep doen op een opvoeder. Dit wordt ook wel het Vangnet genoemd. De redenen om beroep te doen op het Vangnet kunnen erg uiteenlopend zijn. Sommigen kunnen kampen met emotionele problemen, anderen stellen dermate storend gedrag dat hun aanwezigheid in klas tijdelijk niet langer mogelijk maakt, nog anderen hebben medische verzorging nodig. Telkens opnieuw zal door de begeleider van permanentie de tijd worden genomen om te luisteren en alternatieven aan te bieden om het, indien nodig, een volgende keer anders, beter te doen.

In regelmatig overleg met de gezinsbegeleider werken zowel de ouders als het team aan de behandeling van het kind. Deze behandeling ziet Bemok als een leerproces waarbij men de kinderen gaandeweg op een niet-confronterende manier bewust probeert te maken van hun eigen gedragingen en de invloed daarvan op hun omgeving. Dit om hen op lange termijn te helpen op een goede manier deel uit te maken van onze huidige samenleving.
 

.
item1a