BEMOK is een begeleidingscentrum en school in Kortrijk  voor kinderen met gedrags- en emotionele problemen en/of een autismespectrumstoornis 
 

BEMOK bestaat uit:

een school Buitengewoon Basisonderwijs (kleuter en lager) type 3 en type 9 
een Begeleidingscentrum (MFC) 
 

BEMOK is opgestart in 1973.

MPI

AUTI-WERKING

SCHOOL

BEZOEK ONZE
TWEE AFDELINGEN

SAMENWERKING

GES-WERKING

WIE IS WIE