Bemok biedt zorg en onderwijs aan kinderen

• met ernstige gedrags- en/of emotionele problemen

• een autismespectrumstoornis
 

Kinderen kunnen heel wat moeilijk gedrag stellen. Ze zijn overbeweeglijk en overdreven druk.
Ze kunnen zich niet als andere kinderen van hun leeftijd concentreren. Sommigen zijn faalangstig.
Anderen zijn eigenaardig, bizar. Sommigen kunnen weinig frustraties verdragen, worden gauw driftig. Anderen zijn moedeloos. Gewoon onderwijs volgen lukt hen nauwelijks of niet.
Vaak vormen ze een ernstig probleem in het gezin. Ook in de vrijetijdsactiviteiten wil het niet lukken.
Deze kinderen kunnen in Bemok terecht.

De kinderen kregen een erkenning type 3 of type 9
 

.
item1a