Een begeleiding van een kind heeft het meest kans op slagen als deze in nauwe samenwerking verloopt met de ouders. 

Oudercontactavonden:

Meerdere keren per jaar is er een oudercontactavond waarin de ouders met alle begeleidende leerkrachten, opvoeders of therapeuten de evolutie van hun kind kunnen bespreken.

Babbeluit:

Ouders kunnen veel leren van mekaar. Tijdens de Babbeluit- gespreksavonden of ouderinfoavonden kunnen de ouders ervaringen met elkaar delen.

BEGEIDINGSCENTRUM
item1a1