SAMENWERKING
item1a1a

Momenteel maakt Bemok-school nog deel uit van de scholengemeenschap “Klavertje 4” samen met 2 scholen van het Buitengewoon Onderwijs en 4 scholen van het gewoon Basisonderwijs:
 

Het CASS (Commissie Afgevaardigden Schoolbesturen Scholengemeenschap)
van “Klavertje 4” wordt gevormd door afgevaardigden uit de 4 schoolbesturen:
Bemok vzw, De Linde vzw, VBO van Bellegem-Rollegem vzw en VBO van Marke vzw.