SAMENWERKING

De ouders van de kinderen van Bemok kunnen mee participeren in de werking en het beleid van Bemok. Ze zijn vertegenwoordigd in volgende organen:

Oudercomité

Het oudercomité is een dynamische groep bestaande uit ouders, directie en personeel.
Het oudercomité organiseert jaarlijks meerdere activiteiten met als doel ouders onderling of ouders en personeel samen te brengen ( bv schoolfeest, kerstkaffee,…). Er worden ook acties opgezet die tot doel hebben wat geld in het laadje te brengen ten gunste van de kinderen of de ouders ( bv appel- en wijnverkoop).

Schoolraad
bestaat uit 3 ouders, 3 leerkrachten, 3 vertegenwoordigers van de externe gemeenschap
en de schooldirecteur
bespreekt beleidsaspecten van de school

Gebruikersraad
bestaat uit minstens 3 ouders ( in de praktijk meer) verkozen voor een periode van 4 jaar,
de directeur van het Begeleidingscentrum en de verantwoordelijke van de sociale dienst.
bespreekt beleidsaspecten van het Begeleidingscentrum
de voorzitter zetelt ook in Raad van Bestuur.

item1a1a