Ergotherapie

Logopedie

Psycho motorische therapie

Rekentherapie

Heel wat kinderen in Bemok hebben specifieke moeilijkheden in hun ontwikkeling waar we onvoldoende kunnen aan tegemoet komen tijdens de gewone werking van de leefgroep of de klas. Een team van therapeuten probeert deze te verhelpen door meer gespecialiseerde hulp te bieden. Dit kan zowel door ondersteunend tussen te komen in klas- of leefgroepverband of door het organiseren van individuele therapiesessies.

Psychotherapie of speltherapie

BEGEIDINGSCENTRUM
item1a1

AAT (Animal Assistent Therapie)