een leefkamer

de speelplaats

therapielokaal

lokaal muzische vorming

de tuin

de turnzaal

de keuken

een klas

gesprekslokalen voor ouders

KLOKHUIS
item1a1a