Ongeveer 1/3 van de kinderen van BEMOK hebben een ontwikkelingsstoornis
die past binnen het autisme-spectrum.
De auti-opvoedsters en -leerkrachten begeleiden deze kinderen zowel individueel als in groep
bij hun specifieke moeilijkheden.

De kinderen van Bemok hebben verschillende soorten moeilijkheden.
Een deel van hen heeft een autisme-spectrum-stoornis (ASS). Dit is een soort ontwikkelingsstoornis die een bijzonder vorm van begeleiding vraagt. In Bemok zijn er sinds jaar en dag kinderen met een ASS opgenomen, maar sinds enkele jaren heeft Bemok bewust gekozen zich meer en beter af te stemmen op een groeiend aantal kinderen met een ASS.

De kinderen met ASS kunnen gebruik maken van al de zorg en het onderwijs dat in Bemok wordt aangeboden. Bovenop het “ basiszorgaanbod” worden de kinderen met ASS begeleid in aparte auti-klassen en auti-leefgroepen. Ze worden omringd door de zorg van leerkrachten en opvoeders die een bijzonder specialisatie hebben vlak van autisme. De jongste auti-groepen vinden onderdak in het Klokhuis. De oudsten hebben hun klas en leefkamer in het Veerhuis. Waar mogelijk worden de deuren van de beschermende autigroepen voor bepaalde activiteiten geopend. Dit bevordert de integratie bij kinderen zonder ASS.

Heel wat personeelsleden hebben al een stuk opleiding genoten op vlak van autisme, waardoor een meer auti-gericht handelen breed kan worden uitgedragen. Hierbij is er extra aandacht voor het bieden van duidelijkheid en voorspelbaarheid rekening houdend met het ontwikkelingsniveau en de intelligentie van het kind. Samen met de ouders en het team wordt uitgebreid overlegd hoe extra aandacht kan worden besteed aan vaardigheden op vlak van communicatie, sociale omgang, organisatie en werken zelfredzaamheid, vrijetijdsinvulling,… Daarbovenop is er bij heel wat kinderen met een ASS extra aandacht nodig voor hun kwetsbaarheid op vlak van emotionele-, motorische- en taalontwikkeling.

In regelmatig overleg met de gezinsbegeleider werken de ouders en het team samen aan de behandeling van het kind. Tijdens gespreks- en infoavonden krijgen de ouders een forum om ervaringen uit te wisselen of zich meer te vormen in de problematiek.

Onze kennis en ervaring willen we niet alleen aanbieden aan de kinderen van Bemok. het Gon-team van Bemok staat ter beschikking van kinderen met ASS die in het gewoon onderwijs les kunnen volgen.

item1
BEMOK: Walle 115, 8500 Kortrijk - Tel: 056 21 58 37 - Fax: 056 21 47 01 -  e-mail: school@bemok.be - begeleidingscentrum@bemok.be

b-arts.be 2010