Walle 115, 8500 Kortrijk

Begeleidingscentrum

School type 3 en 9

Basisschool voor buitengewoon onderwijs en begeleidingscentrum voor kinderen met gedrags- en emotionele problemen en/of een autismespectrumstoornis

Maatregelen Coronavirus

Door het nemen van diverse preventiemaatregelen hopen we de verspreiding van het virus zo goed mogelijk in te perken en te weren uit Bemok.


Update huidige maatregelen school en MFC