Walle 115, 8500 Kortrijk

Begeleidingscentrum

School type 3 en 9

Basisschool voor buitengewoon onderwijs en begeleidingscentrum voor kinderen met gedrags- en emotionele problemen en/of een autismespectrumstoornis

Info aanmelden en inschrijven schooljaar 2021 - 2022


De info en de online presentatie van dinsdag 23/02/2021 kan u bekijken via onderstaande link:
Update aanmelding school:


Meer info op buitengewoon.naarschoolinkortrijk.be/aanmelden-2/

Aanmelden voor het schooljaar 2021-2022 gebeurt telefonisch vanaf 17 april tem 7 mei 2021.
Je kan hiervoor reeds een afspraak plannen via het algemeen nummer van Bemok.Maatregelen Coronavirus

Door het nemen van diverse preventiemaatregelen hopen we de verspreiding van het virus zo goed mogelijk in te perken en te weren uit Bemok.


COVID-19 in klare taal