Bemok vzw

school en begeleidingscentrum

056 21 58 37

Walle 115, 8500 Kortrijk

Begeleidingscentrum

School type 3 en 9

Basisschool voor buitengewoon onderwijs en begeleidingscentrum voor kinderen met gedrags- en emotionele problemen en/of een autismespectrumstoornis


De Zuidwester staat officieel op de kaart. Met de Hoge Kouter, Bemok, Zonnebloem en de Kindervriend als zorgpartner, vormen wij samen een netwerkorganisatie in Zuid-West-Vlaanderen.

Door een nauwe samenwerking, streven we naar een totaalaanbod aan zorg en ondersteuning voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen, met (een vermoeden van) een beperking.


Wie zijn we? Waarvoor staan we? Ontdek het hier…

www.dezuidwester.beMaatregelen Coronavirus

Door het nemen van diverse preventiemaatregelen hopen we de verspreiding van het virus zo goed mogelijk in te perken en te weren uit Bemok.


Update


COVID-19 in klare taal