LEEFGROEPENWERKING  


De kinderen kunnen van 7u30 tot 18u terecht in Bemok.

Voor, tijdens en na de schooluren worden de kinderen individueel of in groep begeleid door een opvoeder. 


BEGELEIDING

De kinderen worden ’s morgens gebracht tussen 7u30 en 9u, ’s avonds worden de kinderen afgehaald tussen 16u10en 18u.
De begeleiding gaat door in de leefkamer of op de grote speelplaats van het Veerhuis. Er wordt enkel ’s morgens begeleiding voorzien in het Klokhuis en dit vanaf 8u35. Voor de avondbegeleiding, vanaf 16u10, verblijven alle kinderen in het Veerhuis. Er wordt een vieruurtje aangeboden en er is huiswerkbegeleiding voorzien.


Over de middag wordt er gegeten in de leefkamer. De opvoeder zorgt dat dit op een rustige en aangename manier verloopt. Een tafelsituatie kan immers een uitgesproken vertelmoment zijn. Daarna kunnen de kinderen vrij spelen in de leefkamer of is er de mogelijkheid om met een opvoeder te gaan voetballen op de speelplaats.


Tijdens de speeltijden kan men uit de speel-onk allerlei materiaal kiezen om mee te spelen. Naast toezicht houden spelen de opvoeders ook zoveel mogelijk mee.


Voor het goeie verloop gaat, zowel ’s morgens als ’s avonds, een opvoeder mee met de schoolbus. Op de parking houdt die ook een oogje in het zeil.


Op donderdagnamiddag gaan de kinderen zwemmen, onder toezicht van de  leerkracht LO en het opvoedersteam. Naast vrij zwemmen worden er, in samenspraak met de leerkracht LO, zwemopdrachten aangeboden.


ACTIVITEITENWERKING

Op woensdagnamiddag en tijdens de schoolvakanties worden er voor de kinderen activiteiten georganiseerd. De activiteiten kunnen zowel binnen als buiten de muren van Bemok plaats vinden. De kinderen krijgen vooraf een programma mee.


Tijdens de zomer- en herfst- of krokusvakantie gaan we op kamp met de lagereschoolkinderen.  Het biedt de mogelijkheid om elkaar beter te leren kennen en heel wat onvergetelijke momenten met elkaar mee te maken. Tijdens de kampen werken we met een thema als rode draad. Doorheen de week zijn er allerlei toneeltjes, activiteiten, kampliedjes, … met als kers op de taart een heus kampvuur. 

In de paasvakantie gaan de kleuters drie dagen op kleuterkamp.


ONTHAALGESPREK

Elke maandagmorgen start met een onthaalgesprek in de leefkamer waarbij de opvoeder met de kinderen stilstaat bij belevenissen en ervaringen uit het voorbije weekend. Het openingsmoment van de week.


KRINGGESPREK

De woensdagvoormiddag sluit af met een kringgesprek. Verschillende onderwerpen komen aan bod die aansluiten bij de belevings - en ervaringswereld van de kinderen.


SOCIALE VAARDIGHEDEN    

Wekelijks hebben de kinderen, in kleinere groepjes, sociale vaardigheidstraining. Hier wordt stil gestaan bij verschillende thema’s zoals zelfredzaamheid, omgang met de anderen, het begrijpen van sociale situaties, emoties, ouder worden


INDIVIDUEEL MOMENT

Het individueel moment van het kind wordt samen met de opvoeder concreet besproken. Dit kan een moment zijn waarin er wordt gewerkt aan de relatie, waarin problemen worden besproken, nieuwe vaardigheden worden aangeleerd, …


VANGNET

Een kind kan onaangepast gedrag stellen ten opzichte van iemand, het programma, de groep, … Het probleem kan een woedebui zijn, ruzie, moeilijkheden thuis, hoofdpijn, … Bij de opvoeder kan het kind dan tot rust komen, krijgt het de gelegenheid om zijn gevoelens te uiten en zoeken ze samen naar een oplossing. De bedoeling is dat er voorwaarden worden gecreëerd zodat het kind opnieuw zou kunnen aansluiten bij zijn gewone activiteit.