Walle 115, 8500 Kortrijk

Logopedie

Diagnostiek en behandeling van:

  • Communicatieproblemen (bv. weinig tot niet spreken)
  • Taal(ontwikkelings)problemen en -stoornissen (bv. beperkte woordenschat, zinsbouw, opdrachtenbegrip)
  • Articulatiestoornissen (bv. problemen met het uitspreken van de ‘r’)
  • Lees- en spellingsproblemen (bv. dyslexie)
  • Stemproblemen (bv. hese stem)
  • Stotteren
  • Myofunctionele problemen (bv. foutief slikken, duimzuigen)