Walle 115, 8500 Kortrijk

Psychotherapie

Elk kind heeft zijn eigen verhaal, maakte dingen mee en deed ervaringen op. Dit kan zorgen voor gevoelens die overspoelen: ze zijn bang, verdrietig, boos, gefrustreerd, ontgoocheld, maar ook blij. Tijdens de psychotherapie wordt gezocht naar een manier om over die gevoelens samen te kunnen spelen, spreken, denken. Spel en fantasie is hierbij vaak de beste manier die minst bedreigend is voor vele kinderen. Met de kinderen zoeken we samen hoe ze met moeilijke gevoelens kunnen omgaan, zodat het zowel voor henzelf als de mensen rondom hen (vriendjes, ouders, opvoeders, …) gemakkelijker kan gaan.


Dit proberen we wekelijks te doen in de spelkamer via spel- of gesprekstherapie. Langs de weg van het spel krijgt de psychotherapeut een zicht op hoe het kind de wereld rondom zich ervaart, wat hun beleving is. Daarbij wordt tijdens de therapie ook aan de kinderen getoond wat er vanuit de wereld van hen verlangd wordt, wat de realiteit is. En zo wordt gezocht naar een fijne manier om de twee (de belevingswereld van het kind en de realiteit) goed te kunnen laten samengaan.