Bemok school

Binnen de school vertrekken we vanuit de mogelijkheden van elk individueel kind. We werken niet met opgelegde leerplannen maar aan de hand van ontwikkelingsdoelen prikkelen we de kinderen zodat ze hun grenzen gaan verleggen.
De kinderen worden omarmd door een multidisciplinair team dat het beste van zichzelf geeft. Leerkrachten, logopedisten, een ergotherapeut, een rekentherapeut en een zorgcoördinator werken in nauw overleg samen om het beste uit elk kind naar boven te halen. Zij kunnen op hun beurt terugvallen op het begeleidingscentrum, het CLB en andere externe diensten.

specifiek onderwijsaanbod en maximale ontplooiing

leerdomeinen