Walle 115, 8500 Kortrijk

Atelierwerking

Er wordt niet alleen in de klas geleerd en gewerkt, maar ook in de ateliers. Een kind kan niet alles leren in een klas en moet ook niet altijd in de klas zijn. Soms heeft een kind talenten die niet altijd aan bod komen in de klas, soms is het beter even met de handen in plaats van met het hoofd te werken, soms zorgt het leren voor zoveel druk dat het kind ook ergens anders wil zijn, soms wil het iets helemaal anders doen.
De ateliers zijn plaatsen waar de kinderen naartoe kunnen om ‘iets’ te doen, om creatief te werken, om te ontdekken wat ze willen doen, om ideeën op te doen, om te kijken wat andere kinderen doen, om een tijdje bij andere kinderen te zijn, om een tijdje met een andere begeleider te zijn.

We kiezen ervoor om leerstof op een minder expliciete manier aan te bieden via workshops. De kinderen ontdekken via andere werkvormen hun eigen talenten zoals koken en proeven, spel, uitstappen, …