Walle 115, 8500 Kortrijk

Leren leren

Give a man a fish, he’ll eat for a day. Teach him how to fisch and he’ll eat forever…

 

Leren leren is op zoek gaan naar de wijze waarop kinderen kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes leren en ze kunnen toepassen in verschillende situaties. We onderscheiden hierbij heel wat aspecten die je nodig hebt om tot leren te komen, de cognitieve denkinstrumenten. Voorbeelden zijn: nauwkeurig werken, niet impulsief zijn, goed kunnen luisteren naar een opdracht, plannen …

Kinderen ontwikkelen heel hun schooltijd deze vaardigheden. De ontwikkeling gebeurt niet zomaar, maar moet echt aangeleerd en geoefend worden. Leren leren komt aan bod in alle klassen, en indien nodig in kleinere groepjes of individueel bij de therapeut. Leren leren is dus veel meer dan leren studeren.