Walle 115, 8500 Kortrijk

Taal

We willen kinderen aanleren om zich via gesproken en geschreven taal uit te drukken en aan te geven wat er in hen leeft. Zo leren ze ook om zich beter in te leven in een ander. Gaandeweg leren ze nieuwe situaties via taal aan te pakken.

Binnen taal vinden we het heel belangrijk dat kinderen plezier ontwikkelen in het gebruiken van taal, bereid zijn na te denken over taal en hoe je talige opdrachten best kan uitvoeren.

We zetten heel sterk in op leesplezier. Via kwartiermakers en theaterlezen wordt er in elke klas dagelijks minstens een kwartier gelezen en / of voorgelezen. We hebben een ruim boekenaanbod via de eigen schoolbibliotheek of via het regelmatig bezoeken van de stadsbibliotheek.

Bij problemen met lezen en spelling ligt onze focus op therapie en remediƫren. Als moeilijkheden heel hardnekkig zijn, wordt het gebruik van compenserende software overwogen.

We kiezen er ook bewust voor om al heel vroeg Frans aan te bieden. Dit is ook positief voor hun zelfbeeld (Ik spreek al Frans).