Walle 115, 8500 Kortrijk

Wiskunde

Het hoofddoel van onze wiskundelessen is het logisch denken bevorderen zodat de kinderen over voldoende wiskundige vaardigheden beschikken om hun weg te vinden in de maatschappij en zich weerbaar op te stellen in het dagelijkse leven. We werken zo functioneel mogelijk.

We kiezen een wiskundemethode die aansluit bij de noden van onze leerlingen, met een duidelijke structuur, sobere instructietaal en geclusterde leerinhouden. Op deze manier kunnen we onze leerlingen maximaal stimuleren en motiveren tot wiskundig denken.

We komen tot een individueel traject via het cyclisch proces van handelingsplanning. Er kan gekozen worden om de doelstellingen bij te stellen of extra zorg te voorzien. Aanpassingen op maat kunnen gebeuren door het inschakelen van de rekentherapeut (individueel of klasondersteunend), het kiezen van een aangepast traject en / of inschakelen van compenserende maatregelen.